Một vòng
Lẩn quẩn
Một đời
Hụt hẫng
Trôi về đâu
Miên miết đường mây.

Lời nào
Tha thiết
Đọng sầu
Da diết
Trăm năm còn
Rưng rức niềm đau.

Ngậm ngùi
Nước mắt
Loang vào
Hiu hắt
Bờ vai gầy
Trống vắng vòng tay.

Nửa vầng
Trăng vỡ
Nhòa trong
Sương mờ
Sóng bổ ghềnh
Muồn muộn nhớ quên.

BC