một nửa chúng mình một nửa ai?

một nửa trong em vẫn miệt mài 

tình thơ em kết từ dạo ấy 

chợt chẳng bình thường 

cũng chẳng phai…

 

một nửa êm đềm một nửa đau?

một nửa vì đâu một nửa sầu?

một nửa quên mau…

(từ lâu lắm)

y là một nửa đã từ nhau?…

 

một nửa ở lại một nửa đi 

à ơi một nửa nghĩ ngợi gì?

mà dưng phím vỡ cung tơ nát

trau chuốt cho nhiều 

cũng ích chi…

 

một nửa nay thành kẻ lạ xa

nửa kia chợt hóa kiếp không nhà 

ngày tháng bôn ba chân gió hú 

ven trời mây trắng cũng phôi pha 

 

một nửa ơi à 

một nửa ơi… 

TH