Mẹ bế Chúa Con vào đời

Bâng khuâng chiếc nón không rời trên tay

Chang chang nắng đổ đường này

Mưa rơi nặng hạt thân gầy Mẹ che

Hai mẹ con mình cùng đi

Bước cao bước thấp ngại chi con đường

Con đường hun hút mù sương

Con đường nắng lửa mưa sương Mẹ về

Chiếc nón lá thay mái che

Ôm con ôm cả bốn bề nhân gian

À ơi tiếng ru ngân vang

Trần gian cùng với thiên đàng cao cung

Mai này Chúa không đi cùng

Tóc Người hương vẫn bên trong nón này

À ơi con ngủ cho say

Mẹ ru chiếc nón trên tay cũng buồn.

TMT

Nov.6.2019