Ừ nhỉ, một triệu năm có là bao,

Khi mở mắt ra buổi sáng, thấy hoa đào

Trên má, trên môi em,

Ngoài cửa sổ,

Ở giữa hồn anh, thắm áo nồng hương.

 

Ừ nhỉ, buổi sáng thức dậy, thấy sương bay

Phả lung lay dãy đèn mờ cuối phố,

Con chim nhỏ

Trú tạm bến sông

Líu lo gọi nắng,

Ðánh thức mặt trời vàng

Tròn lơ lửng không gian.

 

Ừ nhỉ, ngày đầu năm,

Mỉm miệng cười hân hoan chào gió, 

Nhắm mắt lại, bay lên

Giữa môi em mọng đỏ 

Vạn cánh đào,

Giữa lời chim nhỏ hát xôn xao,

Giữa màn sương mai chờ nắng vén,

Giữa một thoáng xuân, 

Ðã ngọt ngào. 

NLQ

Choisy-le-Roi