Anh đã đi … bao lâu rồi Anh nhỉ

Em đến nơi này … nửa thế kỷ qua

Anh không chết anh chỉ nằm yên nghỉ

Trên đỉnh đồi đơn độc vắng bôn ba


Anh đã đi. Năm mươi năm trôi lẹ …

Chuyện tình. Chuyện Mình. Kiếp sống. Mong manh

 

24 Tháng Tư. Hãi hùng. biển lệ
Năm mươi năm đời thiếu vắng an bình


Anh đã đi chưa bao giờ trở lại

Cứ như là giấc ngủ giữa cơn mê

Tân cảnh. Dakto. Charlie. Vời vợi …

Màu thời gian. Thương. Tiếc. Nuối. Đợi chờ


Anh đã đi. Chưa một lời từ biệt
Tháng Tư về. Nỗi nhớ. Điếng. Hồn Nhau

Tranh Đinh Cường

LXH

2022 Dallas mùa Tang