Tôi ở bên này quá xa xôi
Muốn mua hoa Tết, gởi giùm tôi
Bên này chỉ có toàn hoa tuyết
Xin gởi những hoa thật tuyệt vời

Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Hoa nào mang
đến sự yêu thương
Thì cô bán hết,
đừng nên tiếc
Tôi sẵn sàng mua cắm khắp vườn

Riêng tôi thích nhất những cành Mai
Tôi ở bên này chẳng có ai
Xin chọn cành Mai nào
đẹp nhất
Mai Vàng, Mai Ngọc, nhớ
đừng sai

Và gởi cho tôi một cành Ðào
Nhìn hoa tôi thấy dạ, xôn xao
Thấy hoa, chẳng thấy người
đâu cả
Ð
ợi gặp người hoa đến kiếp nào?

Nhà tôi ngay phố Mộng Lê An (Montréal)
Cách núi Royal một dặm
đàng
Có một vườn thơ, chim ríu rít
Nếu giao hoa
được mời cô sang

Xin đừng từ chối, ngại đường xa
Tối
  đến, mời cô ngủ lại nhà
Có sẵn giường
đôi, hai chiếc gối
Nhìn trăng tâm sự chuyện trăng hoa

Đinh Cường

TV – Canada