Ðêm, gần như thức trắng

Lần đầu. Ta

Niệm kinh

Có Phật.  Hay

Không Phật?

Lòng ta nhẹ,

như đêm

 

May một tà áo xám

Kim lượn như cánh chim

Áo không vừa

Cũng bởi

Lòng Trần, vẫn:

Y nguyên

 

Thôi,

ta may áo đỏ

Lúng liếng khoe xuyến vàng

Chờ sang mùa trăng mới

Ta bước cùng

Nhân duyên.

 

Cuối đường.

Ta trở lại

 

Phố cũ?

tan như sương

Nhà xưa?

bay theo gió

 

Ta núp

Vào…

bóng Chuông.

 LCG