BALTIMORE, MD – Để chuẩn bị cho mùa lễ cuồi năm, Kohl’s Department Stores đang tuyển dụng khoảng 9,000 nhân viên làm việc theo mùa, trong đó có 850 nhân viên cho các chi nhánh ở vùng Baltimore. Số nhân viên mới được tuyển dụng sẽ làm việc ở các chi nhánh bán lẻ ở 1,100 địa điểm trên toàn tiểu bang. Muốn xin việc làm với Kohl’s, xin vào website https://careers.kohls.com/seasonal?utm_source=internal-comm để nộp đơn và biết thêm chi tiết.