Số quân: 61/418541

Tiểu Đoàn Quân Y 23 Đại Đội 231, biệt phái cho Trung Đoàn 44 của Sư Đoàn 23 Bộ Binh, ông bị thương cụt một chân ngày 10/3/1975 tại phi trường Phụng Dực Ban Mê Thuộc.

Địa chỉ: Ngô Thì thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Khánh Hòa.

Điện thoại: 033 515 9409