Lệ Trung

Westminster, Ca – Hưởng ứng công tác cứu trợ trong thời gian bệnh dịch Covid-19, tại Quán Cơm Chay Từ Thiện số 9098 Bolsa Ave vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 rất đông quân nhân các cấp thuộc Lữ Ðoàn I Cali trực thuộc Quân Ðoàn Trừ Bị Quốc Gia đã phối hợp cùng Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên tổ chức phân phát hàng trăm bữa ăn cho những người già đơn chiếc và những người vô gia cư.

Ðơn vị quân đội này đã chở đến hàng trăm bao gạo, trong khi đó thì Sư Cô Hoa Liên cùng các thiện nguyện viên đã lo chuẩn bị những phần ăn.

Tiếp xúc với quý vị sĩ quan trong đoàn được những vị nầy cho biết, trong thời gian qua đơn vị cũng đã thực hiện nhiều công tác từ thiện rải rác khắp nơi. Cô Hoa Liên cho biết ngoài những đơn vị trên còn có Ðoàn Từ Thiện Hand to Hand, nhóm Tấm Lòng Chia Sẻ, tổ chức phát 400 phần ăn và những đồ dùng khác cho người cao tuổi tại Quận Cam.

Từ phải người thứ tư là Sư Cô Hoa Liên chụp hình lưu niệm trước khi đi phát cơm. Ảnh do tác giả cung cấp

LT