Lê Hùng

Austin, TX. – Tại tiểu bang Texas, lệnh Stay at home cũng như các cơ sở thương mại, các tiệm Nails, Tóc đã được một phần nới lỏng hoặc hoàn toàn được mở cửa sau ngày thứ Sáu, 8 tháng 5. Tuy nhiên sinh hoạt trở lại cũng chưa được hoàn toàn.

Tại Chùa Pháp Hoa, theo Sư Cô Trụ Trì cho biết thì Chùa vẫn mở cửa nhưng đa số Phật Tử không dám đến. Theo thông báo của Chùa Linh Sơn cho biết sẽ mở cửa lại vào ngày 23 tháng 5 nhưng chỉ dành cho các Phật Tử có nhu cầu tâm linh nhưng phải lấy hẹn trước, đồng thời cũng khuyên các PT trên 65 tuổi không nên đến Chùa và những người đến Lễ Phật cũng đều phải giữ khoảng cách và mang khẩu trang.

Cô Sheri Phan, chủ tiệm  ArtZy Nails trên đường William Dr. ở George Town cho biết là tiệm cũng chỉ mới có 2 vợ chồng đến làm cho khách đã hẹn trước. Các thợ thì chưa ai dám đến làm… Theo cô Sheri thì sự thiệt hại khá nhiều vì tiệm lớn nên tiền mặt bằng cao vẫn phải đóng đủ. Rồi phải thiết kế các tấm chắn ngăn cách giữa thợ làm móng và khách v.v. Hầu hết các tiệm còn lại như tiệm Ten Pretty Nails ở Pflugerville hoặc tiệm Tóc Kelly trong khu Mỹ Thành, tất cả đều chỉ mở cửa cầm chừng.

LH