Hoàng Nam Sơn

Houston, TX. – Cách đây 55 năm vào ngày 19/6/1965. Quân đội của VNCH đã chính thức đứng ra nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước, trong một tình thế hỗn loạn về chính trị, bất ổn về an ninh xã hội. Nhờ sức mạnh và kỷ luật, nên quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã làm tròn trách nhiệm xây dựng nền Ðệ nhị Cộng hòa tự do, dân chủ, nhân bản và thịnh vượng cho miền Nam Việt Nam. Toàn thể dân chúng miền Nam Việt Nam, các thế hệ trẻ sau này đã ghi nhớ công ơn và sự hy sinh vô bờ bến của người lính VNCH.

Ngày 14/6/2020, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hoà thay mặt cộng đồng người Việt tại Houston TX đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Quân Lực thật trang trọng. Nhiều cư dân cộng đồng Việt tập trung tại Tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tham dự; cùng những cựu quân nhân đại diện các hội đoàn dân sự, hội đoàn quân đội của các binh chủng VNCH.

Dâng hương tưởng niệm. Photo: HNS

HNS