Little Sài Gòn, Ca. –  Tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 7 ngày lễ  Ðộc Lập Hoa Kỳ, một số Hậu Duệ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phối hợp cùng Hội Quân Nhân Việt Mỹ, Hội Quân Xa do ông Phạm Công làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi chào Quốc Kỳ và lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nhân ngày lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ.

Tham dự có các hậu duệ của các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong những bộ quân phục theo từng binh chủng, các thành viên trong hội Quân Xa Việt Mỹ cùng toán xe jeep có trang trí quốc kỳ Việt- Mỹ, một số các cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, truyền thông báo chí…

Mặc dù trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, mọi sinh hoạt đều phải thay đổi, nhưng những người trẻ (Hậu Duệ) đã không ngại khó khăn, vẫn tổ chức buổi lễ  mừng ngày Lễ Ðộc Lập Hoa Kỳ.

Hậu Duệ Tâm Nguyễn và Đức Nguyễn đã đưa vòng hoa vào vị trí hành lễ

LT