Westminster, Ca – Tại Hội Trường GYMNASIUM, Warner School số 14171 Newland St., Thành phố Westminster vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019, Thi Văn Sĩ Quốc Nam, Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Ðông Phương Foundation đã tổ chức Ðại Nhạc Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta và Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tham dự Ðại nhạc hội ngoài một số đồng hương thân hữu còn có sự hiện diện một số các hội đoàn quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông.

Thành phần ban tổ chức chào mừng quan khách và đồng hương.

Ðại Hội này đưa ra 2 chủ đề nặng phần văn học & lịch sử:

– Phần Thứ nhất tôn vinh Chữ Quốc Ngữ với nhị vị Diễn Giả uy tín: Giáo sư/Tiến sĩ Trần Huy Bích nói về cố Học giả Huỳnh Tịnh Của, cùng Giáo sư Dương Ngọc Sum nói về cố bác học ngôn ngữ Pétrus Trương Vĩnh Ký.

– Phần thứ hai vinh danh các Quân/Binh Chủng & các đơn vị QLVNCH từ Trung Ương đến Xã Ấp.

LT