Khi Lễ Độc Lập sắp đến, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt kính mời những người hút thuốc tiến tới cuộc sống lành mạnh hơn, đón mừng sự độc lập của riêng họ khỏi sự lệ thuộc vào thuốc lá và mở đầu một tương lai không khói thuốc.

Ngày Lễ Độc Lập là thời điểm để ăn mừng và nhìn lại sức chịu đựng và vươn lên của mỗi người chúng ta. Chúng tôi mời gọi những người sử dụng thuốc lá trên toàn quốc hãy tự giải thoát mình khỏi mọi xiềng xích của thuốc lá.

Cai thuốc lá mở ra chặng đường mới của tự do, được đánh dấu bằng sự cải thiện sức khỏe, tăng cường năng lượng, và sự bình an tổng thể. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt sẵn sàng hỗ trợ bạn qua các chuyên viên giúp cai thuốc lá tận tâm, họ thấu hiểu những thách thức cụ thể của người Việt trong cộng đồng Việt phải đối mặt. Các dịch vụ của Trung tâm bao gồm tư vấn miễn phí và bảo mật, miếng dán nicotine, kế hoạch cai thuốc được lập riêng cho bạn, và hỗ trợ toàn diện để giúp bạn cai thuốc lá thành công.

Quyết định bỏ thuốc lá của bạn giúp tăng cường sức khỏe cho chính bạn và làm gương tích cực cho những người khác. Bằng cách chọn cai thuốc lá, bạn đặt ưu tiên sức khỏe của mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hãy để sự cam kết của bạn về một cuộc sống không khói thuốc trong ngày Lễ Độc Lập thúc đẩy và khuyến khích những người khác bắt đầu cuộc hành trình đổi mới của họ.

Các nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tận tâm hỗ trợ và cung cấp nguồn thông tin cần thiết để giúp bạn cai thành công. Hãy thực hiện những bước quan trọng đầu tiên để hướng tới cuộc sống không khói thuốc bằng cách gọi vào ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt số 1-800-778-8440, ghi danh tại trang mạng www.asq-viet.org, hoặc nhắn tin Bỏ hút thuốc đến số 66819.

Nhân dịp Lễ Độc Lập này, không chỉ ăn mừng bằng pháo hoa và tiệc BBQ – nó có thể là lý do hoặc động lực cho một sự thay đổi tích cực trong đời bạn. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt chắc chắn luôn đồng hành cùng bạn trong từng bước của hành trình cai thuốc, để đảm bảo sự thành công của bạn trên hành trình đi đến một tương lai không khói thuốc.

Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers’ Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) từ năm 2012.  ASQ cung cấp các dịch vụ cai thuốc lá dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIỄN PHÍ, bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn và Việt Nam, cho hơn 20,000 người tại Hoa Kỳ.  Những người hút thuốc hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nicotine miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ).

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/