Ròm là bộ phim của Trần Dũng Thanh Huy được giải cao ở Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc. Bộ Văn Hoá Việt Nam yêu cầu “Tiêu huỷ tang vật” là bộ phim với lý do chưa được Bộ Văn Hoá duyệt và cấp phép và nội dung bôi xấu xã hội, phô bày cuộc sống một cách tăm tối, thiếu tích cực.

https://www.youtube.com/watch?v=Z67gf31ge0w&feature=youtu.be&app=desktop