Không chỉ chuyện bầu cử ở Mỹ mới vui buồn lẫn lộn… xộn mà bên Nga cũng vậy. Khi thị trưởng Nikolai Loktev tại thành phố Povalikhino bên Nga kêu cô nhân viên Marina Udgodskaya quét dọn thị sảnh, điền đơn làm ứng cử viên, vì luật yêu cầu có ít nhất hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử mà Nikolai đang tái tranh cử. Tưởng bỏ tên chơi ai dè cô Marina thắng áp đảo thị trưởng với số phiếu 62% và 34%, lên làm thị trưởng thành phố này.