Giới võ thuật có Tửu Quyền, tức quyền cước người say và Hầu Quyền, môn võ nhái theo bộ dạng con khỉ. Tại Ấn Độ thì có Tửu Hầu, tức khỉ… uống rượu. Chú khỉ có tên Kalua này vốn thuộc về một nhà pháp thuật Ấn Độ và ông thường… nhậu với nó. Đã quen uống nên khi ghiền rượu, nó nổi cơn cắn người, từng cắn hàng trăm người. Khi nhà pháp thuật này qua đời, người ta đã đưa Kalua vào vườn bách thú nhưng nó vẫn luôn nổi cơn, cắn các con khỉ khác, buộc phải bị giam “cấm cố” chuồng riêng. Nếu khi chú khỉ này lên cơn ghiền, cứ cho một xị là yên thôi chứ có gì ồn ào.