Một tài xế xe cần cẩu tại Ireland vừa bị “té” một cú rất nặng khi cho biết điều “sung sướng” của công việc. Người tài xế không được nêu tên này đã tự quay phim mình đã quăng một túi phân từ trên cần cẩu cao xuống mái nhà và bảo rằng chỉ có tài xế cần cẩu mới có “niềm vui” này trên mạng xã hội. Người xem thì hết hồn còn hãng xây dựng thì lập tức đuổi việc chàng ta và hứa sẽ không cho quay lại bất cứ công việc nào.