Từ tháng 11, nhiều gia đình đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa, sân vườn trước nhà để đón mùa lễ Giáng Sinh và năm mới. Nhưng trang hoàng như gia đình Carly Lockie thì quả hiếm có. Bắt đầu từ đầu tháng 11, cả gia đình Carly đã dùng giấy gói quà để dán hết tường nhà, kể cả cửa và nhà bếp, buồng tắm. Dự án kéo dài tròn một tháng và đến đầu tháng 12 thì hoàn tất, cả nhà như một gói quà khổng lồ. Carly bảo gia đình cô bắt đầu truyền thống dán nhà này đã hai năm, tuy có mệt mà… cực. Tất nhiên là vui.