Nếu tình cờ có cọng tóc trong tô phở đang ăn, xin bạn đừng hốt hoảng. Vì lỡ có ăn (vài cọng) cũng… chẳng sao. Bởi như một cô gái tại Bokaro bên Ấn Độ vừa được các bác sĩ tại đây giải phẫu và lấy ra nùi tóc đến… 7 ký-lô. Chẳng biết bị bịnh hay ám ảnh gì mà cô gái này có thói quen ngậm và nuốt luôn tóc đến khi được bác sĩ nghi ngờ có khối u trong bụng và giải phẫu lấy ra. Người ta chỉ biết tóc mây, tóc mai, còn ở đây chắc phải gọi là tóc… mổ.