Russell Jones tại London phát hiện ra con chó cưng của anh bị đi… cà nhắc. Vậy là anh không ngần ngại tốn tiền đưa chú chó đi đến các bác sĩ thú y vì không có ai tìm ra nguyên do dù có chụp cả X-Ray. Cuối cùng một bác sĩ (tâm lý) thú y mới phát hiện ra nguyên do là, chú chó này bắt chước theo chủ mình bởi Russell gần đây bị trật chân, phải đi cà nhắc.