Tìm trẻ nhỏ lạc thì khó chứ tìm trung niên sồn sồn đi lạc coi bộ dễ hơn. Beyhan Mutlu, 50 tuổi bên Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là mất tích sau một độ nhậu với bạn bè. Khi người dân trong vùng tình nguyện cùng cảnh sát đi tìm người bị thất lạc và gọi tên Beyhan thì té ra Beyhan cũng đang ở trong nhóm người đi tìm “trẻ lạc”, không biết là mọi người đang đi tìm mình.