Thua me gỡ bài cào là thua cái này, ta bày cái khác. Adele Belizaire tại Florida thì thua kéo máy đã gỡ gạc cách khác. Adele đến sòng bài Seminole Hard Rock kéo máy và thua 400 tiền. Giận, Adele về lại khách sạn của mình và gọi đến sòng bài báo là sòng bài đã bị đặt bom. Số điện thoại Adele mở thẻ hội viên với sòng bài hiện lên máy, giúp cảnh sát đến tận nơi để giúp cho Adele gỡ lịch, thay vì gỡ bài cào.