Xin nói rõ, thơ văn ngâm giấm ở đây không phải nói về loại thơ… chua như giấm, mà đúng theo nghĩa đen của nó là… ngâm giấm, hay chính xác hơn là ngâm tôm. Một nhân viên của nhà xuất bản Simon & Schuster tại London là Filippo Bernardini đã liên lạc các tác giả để mời in sách, trong đó có cả các văn thi sĩ giành giải văn chương, báo chí. Nhận được các bản thảo, Filippo chỉ giữ riêng cho mình chứ không làm gì. Khi bị bắt thì Filippo đang “ngâm giấm” khoảng cả trăm tác phẩm mà các tác giả hy vọng sẽ được nhà xuất bản lớn in thành sách.