Đôi năm qua, thầy “Like Feet Light” tức Thích Chân Quang trở nên nổi tiếng. Thầy là người từng “giảng” rằng, “Trung Quốc là anh và Việt Nam là em”, phải biết nhường nhịn kính trọng anh theo đạo lý, còn Lý Thường Kiệt đánh sang Trung Quốc là… “hỗn”. Gần đây thì thầy giảng theo “thời sự”, như việc trời nóng mà mở máy lạnh là ác, câu cá là ác, là mất phước vì không sống theo thiên nhiên, thuận theo đất trời. Không hiểu sao mà thầy vẫn còn cầm micro đến giờ này và vẫn đông đen người nghe.