Tục ngữ xưa bảo rằng, “bói ra ma, quét nhà ra rác” thì nay cần thêm rằng, “thăm ma ra tiền”. Đó là câu chuyện hàng ngàn người can đảm, không sợ ma từ khắp nước Mỹ đổ sang Summertown tại Tennessee để tham gia cuộc thử thách đi trọn căn nhà ma với giải thưởng 20 ngàn đô la. Những thí sinh trên 21 tuổi muốn tham dự cuộc thi cần ký hàng chục giấy tờ miễn trừ trách nhiệm, có giấy thẩm định tình trạng sức khoẻ từ bác sĩ, qua việc kiểm tra hồ sơ nhân thân, cuộc sát hạch thể lực cùng vô số điều khác trước khi đi… gặp ma. Cho đến ngày lễ Ma vừa qua thì vẫn chưa có ai đi cho trọn con đường ma vì quá sợ.