Kiếm hiệp Kim Dung có nhân vật Chu Bá Thông vì ở một mình trên đảo Ðào Hoa nên sáng chế môn võ công “Song thủ hỗ bác”, cho hai tay đánh nhau. Họa sĩ Rajacenna van Dam bên Hòa Lan học theo môn võ này nhưng “võ công” cao hơn nên vẽ bằng cả hai tay lẫn hai chân. Nếu chứng kiến vụ này, tác giả Kim Dung có lẽ phải thêm môn võ công mới: “song thủ bộ hỗ bác”.