Một hãng tại Kentucky đã tổ chức sinh nhật cho một nhân viên với chi phí đến 450,000 đô la. Hãng nào mà sang vậy? Đó là hãng Gravity Diagnostics vốn phòng nhân sự vẫn hay tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong bữa ăn trưa. Tuy nhiên một nhân viên báo cho văn phòng là anh không muốn như vậy vì hồi hộp, sợ hãi khi trở thành “cái đinh”. Nhưng đến sinh nhật anh thì hãng vẫn làm khiến anh bỏ trốn. Khi Bị hãng cho nghỉ việc, anh kiện hãng ra tòa và quan tòa buộc hãng bồi thường cho anh 450,000 đô la. Một món “quà” sinh nhật đáng kể!