Bảo tàng quân đội Fort Gerhard bên Ba Lan vừa đăng lên Facebook lời khẩn nài các khách rằng, bảo tàng là nơi chiêm ngưỡng, tìm hiểu lịch sử chứ không phải tìm hiểu lẫn nhau. Bảo tàng cho biết đã có nhiều cặp vào bảo tàng mà làm tượng, làm… tình trong các góc tối, chỉ trong một tháng mà camera đã quay được đến ba vụ.