Valerie và William Beverley tại Virginia lấy nhau năm 1995, sống chung nhau đã 26 năm. Mọi chuyện bình thường và hợp pháp như bất cứ gia đình nào khác, cũng có con cái, khai thuế chung… Chỉ gần đây khi bị trục trặc giấy tờ về an sinh xã hội, cả hai mới phát hiện là họ… quên làm hôn thú chính thức. Vậy là làm lại đám cưới, ký hôn thú, có con trai làm phụ rể. Trong đám cưới cả hai tuyên bố sẽ không quên nộp hồ sơ nữa.