Khi Stephanie và hàng xóm Wenhan Huang tại Boston đang đứng trò chuyện sau vườn thì có “món quà” bất ngờ từ trên trời rơi xuống, cách hai người trong gang tấc và đốn ngã cả vài bụi cây. Stephanie và Wenhan bị một phen hú hồn vì nguy hiểm chết người vừa thoát được. Té ra đó là một bệ cầu thang thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp của một phi cơ hãng Delta bị rơi ra nhưng hạ cánh an toàn. Đây đã là món quà quá lớn để ăn mừng mùa lễ này rồi chứ còn gì nữa, phải không bạn?