Phong trào đào vàng tại miền Viễn Tây nước Mỹ đã lôi kéo hàng trăm ngàn người khắp nước Mỹ và thế giới đổ đến California và giữa thế kỷ 19. Từ phong trào này mà California đã biến thành một vùng đất đa sắc tộc, phát triển thịnh vượng. Phong trào đó hiện đã chuyển sang New Forest bên Anh. Vì theo Bảo Tàng Anh, một gia đình tại đây khi đào đất để trồng cỏ đã tình cờ tìm được 63 đồng tiền vàng thời vua Henry thứ 8 vào giữa thế kỷ 16 và được Bảo Tàng Viện mua lại với giá 180 ngàn đô la. Vậy là bà con trong vùng ai nấy đều ra sau sân vườn mà đào đất ngày cuối tuần trong suốt thời gian qua.