Sau 60 năm cuộc đời, Allan Grainger mới phát hiện ra là tên mình đã viết sai trong bao nhiêu năm nay. Từ lúc đi học, lấy bằng lái cho đến khi đi làm hay trong hôn thú, tên của Allan đều có hai chữ “l”. Mới đây Allan và gia đình coi lại khai sinh thì tên cúng cơm theo khai sanh chỉ có một chữ “l”, tức là Alan. Allan bảo, một hay hai chữ “l” cũng nhằm nhò gì, miễn bà xã nhận ra là OK.