Lễ ma đã qua nhưng ngôi nhà ma của Linda Hill tại Gainesville, Texas thì có quanh năm. Đây là căn nhà Linda cho thuê và theo bà có rất nhiều ma, từ ma trẻ em đến ma già và nhiều nhất là ma nữ. Linda bảo các khách nam mướn nhà thường bị các ma nữ đa tình này vuốt ve, sờ mó khi đang ngủ tuy nhiên cũng chưa có vụ “đáng tiếc” nào xảy ra.