Nếu bình chọn ngôi nhà nguy hiểm nhất nước Mỹ thì đó là ngôi nhà của Ray Minter tại San Jose, California. Cho đến nay thì ngôi nhà của Ray đã bị xe hơi tông vào 23 lần, trong đó có 4 vụ là xe vào hẳn trong nhà. May mắn là gia đình không có ai bị nguy hiểm, ngoại trừ một lần người cháu gái bị gãy tay. Hãng bảo hiểm phải dựng trụ sắt, hàng rào xích sắt quanh nhà ông nhưng xe vẫn tìm đến đều đều