Các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ đang bị nạn ve mãn, mùa sinh nở của ve sầu. Hàng năm ve vẫn sinh sôi nhưng chu kỳ cứ 17 năm một lần, ve đồng loạt… vùng lên, đồng sinh nở hàng tỉ con, gây lắm điều phiền toái. Để bắt kịp “đà tiến hoá” của các quốc gia nghèo, một số tiệm pizza, tacos, sushi, chocolate… cũng đưa ve sầu vào thực đơn của mình. Chưa nghe các tiệm này bán có chạy hay không.