Năm nay, Việt Nam gởi một bộ phim đi dự lễ Oscar bên Mỹ. Phim được quảng cáo là đã (xin) chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế (mà chưa giành được giải thưởng nào). Đó là phim hành động “578 phát đạn của kẻ điên” và có tựa Mỹ là 578 Magnum. Tưởng là bộ phim xuất sắc hay công phu, nghệ thuật của Việt Nam, hóa ra là phim bị chê quá dở, chỉ chiếu tại Việt Nam nhưng cũng bị rút ra vì vắng khách.