Không biết bên Tàu việc đánh cướp giấy vệ sinh cho mục đích…vệ sinh như bản tin bên hay là muốn làm theo “công nghệ” của Việt Nam ta chưa biết. Bởi số là cảnh sát Việt Nam vừa bắt giữ một đường dây làm khẩu trang từ … giấy vệ sinh. Cục Quản Lý thị trường tại Hà Nội chận một lô hàng khẩu trang đến hơn 134 ngàn cái và phát hiện chúng được làm giả, tạm bợ, bên trong chỉ là …giấy vệ sinh. Loại khẩu trang này không chận được coronavirus nhưng khi đụng chuyện “hữu sự” cũng có thể dùng tạm (bên lề đường). Tiện lợi vô cùng.