Một tân dân biểu tại thành phố Ompundja thuộc nước Namibia bên Châu Phi vừa cam kết sẽ không gây ra… chiến tranh thế giới lần thứ ba và không xâm lấn các quốc gia lân cận. Đó là dân biểu Uunona Adolf Hitler, mà khi gọi trang trọng là Adolf Hitler. Uunona bảo có lẽ cha mẹ anh vì lý do gì đó mà lấy tên Hitler để đặt cho anh do Namibia từng là một thuộc địa của Đức nên đường phố và người dân lấy tên Đức cũng là điều bình thường. Hy vọng Hitler Châu Phi này không giống như Quốc Trưởng Hitler từng ôm mộng bá chủ thế giới.