Hàng rào biên giới Mexico chắc không gây tranh cãi bằng hàng rào của một nông dân tại Michigan, người đã xây một một hàng rào bằng… phân bò dài 250 feet sau khi tranh chấp ranh giới đất sở hữu với nhà hàng xóm của mình, gây mùi khó chịu cả hai bên. Người nông dân này không chịu gọi đó là “hàng rào phân bò” mà gọi là “hàng rào (phân) hữu cơ”. Cảnh sát được báo cáo nhưng họ cũng không làm gì được vì nó thuộc về quyền sở hữu tư nhân. Giải quyết với hàng xóm kiểu này thiệt là cam go.