Phụ nữ goá chồng kêu bằng góa phụ nên sư tử góa chồng chắc kêu bằng… góa sư. Tuy nhiên goá sư Zuri tại sở thú Topeka Zoo của Kansas có phần hơi đặc biệt sau khi con sư tử đực là “chồng” (già) được nuôi chung lâu năm với Zuri bị qua đời thì Zuri bỗng dưng đổi tính nóng nảy, hay giận dữ gào thét và đặc biệt là mọc bờm như sư tử đực.