Một nhân viên giao hàng của Amazon có thể giao hàng trung bình khoảng 200 gói hàng mỗi ngày, dừng từ 100 đến 200 địa chỉ. Dù lương có được xem là kha khá nhưng chạy xe cũng không kịp thời gian ăn hay đi vệ sinh. Nên khi một nhân viên giao hàng Amazon  tại Nottingham bên Anh giao gói hàng trước nhà đã chạy vội ra phía sau vườn chủ nhà để “lài một bản”, tức làm… một bãi. Bị camera chủ nhà quay được, chàng nhân viên Sharon này bị chủ nhà báo cho Amazon biết để đến dọn và… về nhà nghỉ hưu non luôn vì việc giao thêm hàng ngoài mong đợi của chủ nhà.