Một cô gái đã lên mạng Reddit để thăm dò và tìm thêm ý kiến để đổi tên cho mình. Cô cho biếto tên của cô là Armani (Giorgio Armani), một hiệu thời trang đắt tiền của Ý, trong khi cô là người thích đơn giản và bình thường, cái tên hiện tại không phù hợp với cô. Không biết ai có góp ý cô đổi thành … One Dollar (store) cho bình dân học vụ không?