Có lắm người mới ngoài 60 đã toan về hưu còn ngoại Virginia Oliver tại Maine thì nay mới có… 101 tuổi vẫn còn lái tàu đi đánh bắt tôm hùm. Cùng với người con trai 78 tuổi, hai mẹ con bà Oliver đã ra khơi như những thợ đánh tôm cá thực thụ. Không những vậy bà còn phụ lái tàu với con trai. Bác sĩ kêu bà nghỉ ngơi thì bà bảo “tui thích vậy đó”.