Mua được chiếc xe “thông minh” (smart car), Patrick Eldridge rất lấy làm khoái chí nên khi nghe tin tức cơn bão Dorian quét vào Florida, thì Patrick rất lấy làm lo sợ chiếc xe mình sẽ bị bão… thổi bay vì nó bé tí. Thế là hì hục tháo cửa nhà để mang chiếc xe vào trong nhà bếp cho tránh bão. Vợ Eldrige bảo dù sao nhà bếp vẫn còn đủ rộng để nấu ăn. Chuẩn bị kỹ đến vậy mà bão không chịu quét qua cho bõ công mang xe vào nhà. Thương xe đến thế là cùng.