Nếu cả thế giới căng mắt theo dõi cuộc chiến Ukraine thì có một cuộc chiến dai dẳng và không kém phần quyết liệt là cuộc chiến … dành chổ đậu xe. Tại một số khu chung cư hay nhà nhỏ sát đường tại vài thành phố không có chỗ đậu xe riêng cho chủ nhà ai đến trước đậu trước nên thường xảy ra các cuộc tranh chấp quyết liệt. Một chủ nhà tại New York tự đặt ống trụ màu cam để dành chỗ nơi chỗ đạu xe công cộng và nhờ người quen canh giùm chỗ. Cộng đồng mạng vào cuộc bảo rằng, cứ đậu thoải mái, cái ống đó chẳng là cái đinh gỉ gì cả!