Faraj Allah Jarjour bên Canada du lịch sang Cuba thì bất ngờ đột tử ngay bờ biển. Ông bị cho nằm 8 tiếng ngoài biển trước khi chở về bệnh viện Havana để giảo nghiệm tử thi. Con gái của ông phải dàn xếp với Lãnh sự quán Canada tại Cuba để đưa xác cha về lại Canada với giá $10,000. Nhưng khi quan tài về đến nơi thì thi thể bên trong lại là … người khác. Sao cùng một lò các nước anh em quá vậy.