Khi nạn cháy rừng tại California lan đến vùng Vacaville, gia đình Chad Little đã định di tản theo lịnh thành phố. Nhưng lo sợ nhà sẽ bị cháy nên Chad quyết ở lại để… tử thủ giờ chót. Chuẩn bị các vòi nước để chữa cháy, khi lửa đến gần thì Chad mới phát hiện thành phố đã cúp điện nước, không còn nước để chữa. Chẳng còn cách nào khác ngoài vài thùng bia Bud Light còn sót lại, Chad mang ra để… chữa cháy. May sao lính cứu hỏa đến kịp chứ chỉ có bia không biết có chữa lửa nổi hay không. Chad được bạn bè gọi là “Chad bia” từ sau vụ này.