Việt Nam đang trình dự thảo Luật Căn Cước, theo đó các Căn Cước Công Dân sẽ được đổi thành Căn Cước vì căn cước tất nhiên đã dành cho công dân nếu thêm chữ “Công Dân” sẽ lôi thôi cho các công dân. Hiện nay người dân Việt Nam đang sử dụng chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân có mã vạch và thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, nay có thêm thẻ căn cước mới sẽ được cấp nếu các thẻ đang có hết hạn, tính ra Việt Nam đang sử dụng bốn loại giấy tờ tùy thân khác nhau.